W naszych staraniach, by nie pozostawić świata w jego obecnym bezładnym stanie, nawiązaliśmy ostatnio współpracę z nowym partnerem o podobnych celach i ideałach. Jego nazwa to SHOM, co jest skrótem od „Spouses of Heads of Missions” (Małżonkowie Szefów Misji). Różni członkowie tej międzynarodowej grupy towarzyszyli nam w trakcie naszych odwiedzin u „Rodzin w Potrzebie”, a nawet również w warsztatach programu „Życiowa zmiana” prowadzonych w jednostce resocjalizacji w lokalnym więzieniu. Zdjęcie powyżej przedstawia Agnetę z Holandii (po lewej) i Karin ze Szwecji (po prawej), które towarzyszyły nam w popołudniowych wizytach u rodzin w potrzebie. Odwiedzone rodziny już zaczynają odczuwać pozytywne zmiany! Powyżej widzimy pomoc w jednej z trudnych sytuacji, a poniżej zdjęcia z ostatnich wizyt domowych i wizyt w więzieniu z uczestnictwem Barbary i Anne należących do naszego zespołu. Jak widać okazywana miłość jest językiem docierającym do każdego, niezależnie od narodowości! „Dla chcącego nic trudnego…”

article3a