Prócz służenia potrzebującym praktyczną pomocą, wsparciem emocjonalnym lub wsparciem duchowym, szczególny nacisk kładziemy na stworzenie uczniom i ich rodzinom możliwości poczucia satysfakcji z niesienia prawdziwej pomocy innym. Lokalne szkoły często angażują swoich uczniów i ich rodziny w nasze działania pomocowe. Ostatnio grupa naszych zagranicznych i polskich przyjaciół z ASW (Amerykańskiej Szkoły w Warszawie) połączyła siły podejmując projekt, w którym dzięki ich hojności trzydzieści rodzin w potrzebie otrzymało w okresie wielkanocnym dostawy podstawowej żywności, różne smakołyki i inne dary! Zdjęcie powyżej przedstawia uczniów-woluntariuszy z ASW, a zdjęcie poniżej cztery młode matki bezdomnych rodzin i kilkoro innych wdzięcznych obdarowanych. Prócz udziału w projektach organizowanych przez szkoły, uczniowie czasem zbierają się w grupę, żeby pomóc w weekendy. Poniżej widzimy entuzjastyczną grupę uczniów z British School of Warsaw (Szkoły Brytyjskiej w Warszawie), która pomogła nam wykorzystać nową bagażówkę Fundacji do przewiezienia darowanych rzeczy do naszej aktualnej placówki magazynowej i sortowniczej. Ich szlachetne działania obejmowały dostarczenie rzeczy ubogim osobom w rejonie, a także bardzo gruntowne sprzątanie! Nic dziwnego, że wyglądają na uszczęśliwionych!

article2a article2b