W naszych staraniach, by nie pozostawić świata w jego obecnym bezładnym stanie, nawiązaliśmy ostatnio współpracę z nowym partnerem o podobnych celach i ideałach. Jego nazwa to SHOM, co jest skrótem od „Spouses of Heads of Missions” (Małżonkowie Szefów Misji). Różni członkowie tej międzynarodowej grupy towarzyszyli nam w trakcie naszych odwiedzin u „Rodzin w Potrzebie”, […]