Prowadzony przez WVM program „Życiowa zmiana” ma za zadanie dodawać otuchy i wspierać rozwój duchowy, moralny i etyczny osób przebywających w więzieniu. Program rozpoczęliśmy w 1995 roku od odwiedzin w lokalnych zakładach poprawczych, a przez ostatnie osiem lat prowadzimy regularne spotkania w więzieniu dla kobiet na Grochowie i w więzieniu dla mężczyzn na Rakowieckiej. Głównym celem naszych spotkań w więzieniach jest głoszenie i praktyczne wykazanie dobroczynnych skutków osobistej wiary w Boga i Jego Słowo. Dokonujemy tego głównie poprzez rozmowy, osobiste świadectwa i studiowanie Pisma Świętego, a także przez muzykę na żywo, przedstawienia teatralne itp. Projekt jest również wspierany przez program korespondencji, a także pewne ograniczone wsparcie dla więźniów nie mających rodziny ani przyjaciół, którzy mogliby zaspokoić ich podstawowe osobiste potrzeby.