individuals

Alicja przyjechała z Włoch, żeby pomóc przy dostawach do domów

Student IndividualsPrzy ograniczonej liczbie personelu, WVM w wielu swoich działaniach polega na pomocy woluntariuszy. Gama tych działań obejmuje między innymi wsparcie IT, planowanie imprez, dostawy żywności i organizowanie przedstawień teatralnych. Z przyjemnością dajemy woluntariuszom możliwości realizowania się w zapewnianiu pomocy zgodnie z ich preferencjami i dyspozycyjnością.

Wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoimi talentami i środkami z osobami, którym się gorzej powodzi, prosimy o kontakt z nami pod adresem: biuro.fundacji@wvm.org.pl