Warszawska Misja Ochotnicza jest zarejestrowaną zgodnie z polskimi przepisami, nie przynoszącą zysków organizacją charytatywną. Misja działa od maja 1995 pod kierownictwem Michaela i Anette Murphy.
W 2004 roku została zarejestrowana jako Fundacja. Warszawska Misja Ochotnicza współpracuje z wolontariuszami z wielu krajów. Zróżnicowane pochodzenie pracujących w niej osób, odzwierciedla koncepcję zjednoczonego chrześcijaństwa – podstawową zasadę powstania misji.

Nasz cel

Celem WMO jest niesienie pomocy materialnej potrzebującym oraz służenie radą i wsparciem duchowym. Współpracując z naszymi partnerami i sponsorami staramy się jak najefektywniej docierać do osób pozbawionych podstawowych środków do życia, osób potrzebujących pomocy, czy choćby obecności drugiej osoby.
W chwili obecnej pomocą obejmujemy:
Ubogie rodziny, których członkowie borykają się z problemami zdrowotnymi lub przeżyli traumę
Kobiety i mężczyzn przebywających w więzieniach lub domach poprawczych, a także byłych więźniów starających się przystosować do życia w społeczeństwie.
Pomagamy nie tylko osobom indywidualnym i rodzinom ale także innym instytucjom takim jak domy dziecka, szpitale, zakłady poprawcze oraz Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.