Kontakt

Bardzo Miło Nam byłoby od Ciebie Usłyszeć, Skontaktuj się z Nami!

Warsaw Volunteer Mission
Ul. Orzeszkowej 39
05-500 Piaseczno
e-mail: biuro.fundacji@wvm.org.pl
phone: 0048-728-442-367

REGON: 015860596
NIP 522 27 48 859
KRS 0000220615

Wpłat na rzecz projektów realizowanych przez Fundację można dokonywać na następujący numer konta:

Warszawska Misja Ochotnicza,
Account number: 37 1500 1865 1211 9004 4806 0000
Santander Bank Polska S.A.,
Wojska Polskiego 28, 05-500 Piaseczno, Poland

Dla płatności zagranicznych:
SWIFT code: WBKPPLPP
IBAN: PL37150018651211900448060000