schools4

Uczniowie lokalnych szkół pomagają dostarczyć rzeczy ofiarowane przez naszych darczyńców Rodzinom w Potrzebie

Prócz służenia potrzebującym praktyczną pomocą, wsparciem emocjonalnym lub wsparciem duchowym, szczególny nacisk kładziemy na stworzenie uczniom i ich rodzinom możliwości poczucia satysfakcji z niesienia prawdziwej pomocy innym. W związku z tym  w wielu naszych działaniach pomocowych zasadniczą rolę odgrywały lokalne szkoły. Ich wkład obejmował między innymi dostarczanie środków pomocy przez uczniów, organizowanie dostaw żywności, pomocy w magazynie WVM i sponsorowanie prezentów i paczek dla rodzin w potrzebie.

Wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy chcieliby włączyć swoją szkołę w niesienie pomocy, prosimy o kontakt z nami pod adresem: biuro.fundacji@wvm.org.pl