Prócz służenia potrzebującym praktyczną pomocą, wsparciem emocjonalnym lub wsparciem duchowym, szczególny nacisk kładziemy na stworzenie uczniom i ich rodzinom możliwości poczucia satysfakcji z niesienia prawdziwej pomocy innym. Lokalne szkoły często angażują swoich uczniów i ich rodziny w nasze działania pomocowe. Ostatnio grupa naszych zagranicznych i polskich przyjaciół z ASW (Amerykańskiej Szkoły w Warszawie) połączyła […]